Op bezoek bij de wielerbond.

Naar aanleiding van mijn open brief had ik vandaag een afspraak met de CEO van WBV, Frank Glorieux.

Gewapend met een brief van Kevin Neyrinck trok ik samen met Frederik Toortelboom, ook een ancien bij de EZC naar het Wielercentrum Eddy Merckx op de Blaarmeersen in Gent.

We werden er vriendelijk ontvangen door Frank, samen met Massimo Van Lancker die verantwoordelijk is voor het gedeelte competitie - weg.
Eerst kregen we een uiteenzetting van de structuur binnen de bond. In Gent wordt de bond draaiende gehouden door 18 vrij jonge medewerkers, benadrukt Frank.
"De mensen kunnen ons dus niet verwijten dat onze werking ouwbollig is", klinkt het. Maar vele beslissingen worden genomen in commissies, die helaas wel vol zitten met oudere mensen, die vaak krampachtig vasthouden aan bepaalde posities. Frank, die pas sinds 1 januari CEO is, laat duidelijk weten dat daar serieus werk aan de winkel is om die structuur deftig onder handen te nemen, maar dat is werk van een lange adem.

Ze gaven alleszins blijk enorm geschrokken te zijn, van wat er leefde bij de renners. En dat die maatregelen zoals de voorinschrijvingen, inderdaad op zijn minst niet goed uitgewerkt zijn.

Van Kevin Neyrinck hadden we een mooi overzicht gekregen van hoe hij het ziet. Deze punten hebben we allemaal overlopen en ze konden zich in de meeste van de aanbevelingen vinden. Al onze bemerkingen werden genoteerd en ze zijn zich bewust en ook bereid om er voor te zorgen dat snel zaken aangepast kunnen worden.

Met de IT was al afgetoetst hoe kort die inschrijvingen tot voor de wedstrijd kunnen lopen. Dit zou blijkbaar al kunnen tot 12u voor de start. Nadeel zou dan wel zijn dat de provinciale bevoegden zich dan niet meer kunnen buigen over de deelnemerslijsten en controleren op fouten. Iedereen zou dus verantwoordelijk zijn dat hij ingeschreven is voor een wedstrijd waar hij dan ook effectief wel mag starten. Iets wat trouwens in de toekomst softwarematig niet meer mogelijk zal zijn. Op 18/04 is een vergadering gepland en ze zouden dit graag zo snel mogelijk invoeren.

Ook de boetes zouden kunnen verdwijnen, zeker bij wedstrijden die toch niet volzet zijn en de 5€ extra bij daginschrijving ook, maar daar wordt nog ruimte gelaten en nagedacht over hoe renners kunnen beloond worden die zich op voorhand hebben ingeschreven. Mogelijk voordeel zou kunnen zijn dat vooringeschreven renners veel sneller aan de inschrijvingstafel kunnen passeren.

Over het algemeen is iedereen het er wel over eens dat voorinschrijvingen goed zijn voor de veiligheid en ook voor de verdeling van het aantal renners over de verschillende koersen.

Wat betreft de voorinschrijving hebben we dus een heel constructief gesprek gehad en het lijkt erop dat ze zullen proberen in te gaan op onze vragen, met de leidraad vooral van Kevins brief.

Tevens werden we ook nog eens bevraagd over andere zaken, zoals bv de nood aan afgesloten parcoursen zoals in Nederland, waar bv een soort oefenwedstrijden kunnen op georganiseerd worden, het gebruik van transponders, enz.

We stelden ook voor de 1.12A koersen op te waarderen. Daar ligt het prijzengeld nu veel te laag. Ook het prijzengeld zou moeten omhoog gaan in de gewone koersen. Uit een artikel in de KW blijkt dat vooral de kosten van Rode Kruis of het Vlaamse Kruis een hele hap uit het budget nemen. Er zal eens voor geïnformeerd worden of dit eventueel op nationaal niveau vanuit de wielerbond kan geregeld worden.

Ook werd gesproken over de 1.12.2 interclubs, nevenbonden, open amateurwedstrijden, jeugd en de vele buitenlanders kwamen ter sprake en werd geluisterd naar onze inputs.

Ik denk dat we mogen spreken van een geslaagde bijeenkomst en ik ben er toch wel van overtuigd dat we met gemotiveerde mensen gesproken hebben. Ik wil daarvoor iedereen bedanken die mijn brief zo massaal hebben gedeeld. Frederik Toortelboom om mij te vergezellen en vooral Kevin Neyrinck die met zijn brief ons een heel mooie leidraad gegeven heeft en er zeker heel lang over nagedacht heeft om met heel constructieve voorstellen af te komen.

Frank Glorieux hamert er ook op dat iedereen die met een ei zit, ideeën, frustraties, vragen, hen kan contacteren in Gent op email frank.glorieux@cycling.vlaanderen